Tag vitenskapelig

Hvorfor markedsførere bør tenke mer som forskere

Markedsførere er nødt til å endre synet på sin rolle i organisasjonen og på markedsføring som fag og vitenskap. De er nødt til å bli mer vitenskapelige i sin tilnærmelse til markedsføring.

© 2024 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑