Vitenskapen vet ennå ikke hva det er som holder universet sammen. Men en eller annen kraft er det, og den kalles «mørk materie». 

I juli 2012 oppdaget vitenskapsfolk på CERN i Sveits den siste brikken i partikkelfysikkens Standardmodell, nemlig Higgs Boson. Siden 1964 har den kun eksistert i teorien, men nå mener man altså at man har observert partikkelen som bidrar til å forklare hvordan materie fungerer.

Magasinet Popular Science skriver dette i sin artikkel «2013 Prediction: Physics Enters A New Era» (min oversettelse):

Hvis den forrige æraen handlet om å forstå fysikken bak hverdagslige ting, vil den neste være dominert av forsøket på å fatte de mer svevende områdene, inkludert en av de mest mystikkbefengte av dem alle: mørk materie. Astronomer har bekreftet at universet har omtrent fem ganger mer materie enn vi kan gjøre rede for med de «ordinære» partiklene vi har oppdaget her på jorden. Resten er mørk materie. Fysikere har ikke gjort direkte observasjoner av den ennå, men de nærmer seg stadig.

Etter at fysikerne nå angivelig skal ha bevist hvordan materie fungerer, vil den nye æraen bli langt mere krevende, i oppdagelsen av de store spørsmålene, som for eksempel den alltid like mystiske mørke materien.

Dette er et svært interessant tema i seg selv (som du kan lese mer om her), men jeg håper du ser parallellen jeg legger opp til nå:

Som markedsførere har vi også en interesse av å forstå hvordan mekanismene rundt vår virksomhet fungerer; hva som genererer gode resultater og hva som gir dårligere effekt.

Enkelte ting er kjent for oss, men jeg tror også at det er mye mørk materie i manges marketing-univers. Det er mye vi ikke kan gjøre rede for.

Dette gjelder spesielt mange små og mellomstore bedrifter. De gjør de samme aktivitetene om og om igjen uten å vite om det gir resultater, og i noen tilfeller selv om de vet at det ikke gir resultater. Samtidig har de et håp om at resultatene vil komme. Albert Einstein definerte dette som galskap.

Jeg tror det har med holdningsendringer å gjøre.

Markedsførere er nødt til å endre synet på sin rolle i organisasjonen og på markedsføring som fag og vitenskap. De er nødt til å bli mer vitenskapelige i sin tilnærmelse til markedsføring. Ja, faktisk se på seg selv som forskere fremfor kreative eller prosjektledere.

En vitenskapelig markedsfører tester og måler effekten av de aktivitetene som gjennomføres, øker sin innsikt og justerer deretter. Hun lar ikke klisjeen «Halvparten av pengene jeg bruker på reklame er bortkastet. Problemet er at jeg ikke vet hvilken halvpart.» bli en hvilepute, men søker alltid å forstå mekanismene.

Hun er overbevist om at den mørke materien kan forstås og hun søker å forstå den.

For de fleste bedrifter er nok den mørke materien i stor grad opplevd fremfor reell. Med det mener jeg at det kan kastes mye lys over effekten av deres markedsføringsaktiviteter ved å anvende eksisterende teknologi og kunnskap, og at de ikke trenger å leve i uvisshet.

Jeg håper at 2013 vil bli et år hvor flere markedsførere i små og mellomstore bedrifter gjennom bestepraksis, viten og tilgjengelige verktøy kan oppdage mer av den mørke materien i sine egne univers, og være forskere på vegne av sine bedrifter og organisasjoner.

De vil kanskje ikke lage en statue i granitt av deg, men du vil i alle fall bidra til at vi virksomheten din bygges på steingrunn.

Dette blogginnlegget ble først publisert på mellomstor.no