erlend_førsund

Trenger du løpende hjelp til markedsføringsarbeidet i din bedrift?

Med 12 års erfaring fra strategisk og operativt markedsføringsarbeid både i bedrifter og på byråsiden, har jeg bygget opp en erfaringsbase som jeg kan nyttegjøre meg av i din virksomhet.

Som utleid markedsfører jobber jeg etter en modell og et verktøy MarkedsPartner har utviklet for systematisk markedsføringsarbeid – et konsept vi har fått svært gode tilbakemeldinger på.