Etter mye skriving, research og finsliping sammen med mine kollegaer i MarkedsPartner, har vi endelig lansert e-boka “4 Steg Til En Mer Selgende Web”. Her følger de første fire avsnittene:

Denne e-boken er skrevet for deg som ønsker å fornye ditt nettsted til å bli et strategisk salgsverktøy. Hovedmålgruppen er markedssjefer i mellomstore bedrifter, men andre lesere med markedsføringsansvar vil også kunne finne nytte i den.

Ved å ta i bruk prinsippene i denne e-boken, har flere av våre kunder økt sin lønnsomhet i form av flere leads og mer salg. Noen av disse er kort omtalt på referansesidene våre.

Det er vår oppfatning at de fleste norske nettsteder i dag bare genererer en brøkdel av det de kunne ha gitt i form av kunder og salg. Grunnen er stort sett at de mangler en klar webstrategi som er direkte knyttet til bedriftens markedsstrategi. Med andre ord er det ikke satt mål for hva man ønsker å oppnå med nettstedet, og det mangler en plan for hvordan man skal oppnå det.

Nettstedet ditt har potensiale til å bli en av bedriftens mest verdifulle eiendeler. Du har et fantastisk verktøy til din disposisjon, bare du innser hva du kan utrette med det, og går til aksjon… nå! Før konkurrentene får forspranget …

Bestill e-boka her!