Hva kjennetegner morgendagens markedsførere? Hvilken kompetanseprofil kreves for å lykkes? Slik jeg ser det må de som minimum ha et digitalt hode og mestre både the art and science of marketing. Noen av de beste vil være digitale pionerer.

For et par uker siden holdt jeg et foredrag på Markedshøyskolen i Oslo om inbound marketing i praksis. (Bildet er fra et innlegg jeg holdt der i fjor). Når du snakker om noe du brenner for, er det spesielt artig å se mange hender i været etter siste slide og gode spørsmål. Og slik var det denne dagen.

Temaet fenger tydeligvis studentene på bachelorstudiet for markedsføring og salgsledelse. Og det burde det, for de er jo fremtidens markedsførere og selgere og vil jobbe etter inbound-prinsippene når de går ut i arbeidslivet om 2-3 år.

Etter å ha fortalt om hvordan jeg som markedssjef  i MarkedsPartner jobber med inbound digital markedsføring for vår egen virksomhet, avsluttet jeg med å snakke litt om hvilke kompetanser som er kritiske for å lykkes som markedsfører. Det ble det også et blogginnlegg av.

Morgendagens markedsførere har som minimum et digitalt hode – og er gjerne også digitale pionerer

Hans-Petter Nygård-Hansen stilte nylig spørsmålet “Finnes morgendagens markedssjef i dag?” på bloggen sin (et knakende bra innlegg du bør lese). Han skriver blant annet at markedssjefen “bør være like mye opptatt av teknologi som markedsføring”. Det tror jeg han har helt rett i.

For å lykkes som markedsfører i 2016 og fremover  du ha et digitalt hode. Det vil ikke bare være et pluss, men en forutsetning.

Det å utnytte mulighetene som finnes innenfor digital markedsføring er en gullforgylt nøkkel til suksess. Ikke bare åpner den døren til bedre resultater. Den åpner også for økt tillit hos toppledelsen gjennom at du leverer dokumenterbare resultater på dine markedsaktiviteter.

Markedssjefer må vinne tilbake tilliten hos toppledelsen

Hittil har tillit vært et problem mellom CEO og CMO (Chief Marketing Officer). I følge Fournaise Marketing Group sier 80% av toppledere at de mangler tillit til det arbeidet markedsavdelingen gjør. 90% av de samme lederne sier derimot at de stoler på økonomisjefen.

Alt tyder på at de fleste markedssjefer fremdeles sover i timen. Derfor ser vi nye ledertitler seile opp på sidelinjen. I mange selskaper finner man for eksempel en CDO (Chief Digital Officer). Denne personen har ansvaret for å drive den digitale utviklingen i selskapet.

CMO i Marketo, Sanjay Dholakia, går i Clickz.com til motangrep på denne trenden. Han argumenterer godt for at markedssjefen burde eie dette ansvaret, for bedriftens digitale tilstedeværelse er direkte knyttet til kundens totalopplevelse av å ha med bedriften å gjøre.

En undersøkelse av Accenture viser imidlertid at CMO-er fremdeles har litt å bevise. På spørsmålet om hvem i selskapet som styrer den digitale utviklingen og innovasjonen svarer kun 1% av CEO-er at det er CMO-en.

Dette må endre seg. Markedsførere har aldri før hatt så store muligheter foran seg, og det takket være utviklingen innen digital kommunikasjonsteknologi og programvare som f.eks. marketing automation.

Digitale hoder og digitale pionerer

Den nye generasjonen markedsførere vil være digitale hoder som skjønner hvordan den digitale verdenen fungerer. De er komfortable med blogging og sosiale medier og web generelt. Det å utforske og ta i bruk nye digitale verktøy og plattformer faller dem helt naturlig.

Blant de beste av disse vil man også finne digitale pionerer – de som utfordrer status quo og som våger å prøve ut helt nye teknologier.

Prototypen på en digital pioner er Gary Vaynerchuk. Han er kjent for å utnytte ny teknologi i kommersiell sammenheng lenge før den blir mainstream. Han følger daglig med på hvilke nye apper og sosiale nettverk som er i emning og er blant de første som tester dem ut og ser hva de duger til – før de blir invadert av markedsførere og dermed mindre effektive.

Talenter som Gary er kanskje sjelden vare. Ikke alle markedsførere er digitale pionerer. Men, de som kommer til å lykkes fremover vil i alle fall ha digitale hoder. (Les også: 3 evner du må ha for å lykkes med digital markedsføring).

Morgendagens markedsførere må mestre både the science and art of marketing

Marketing og reklame har ofte vært forbundet med kreativitet og evner som grenser til det kunstneriske. Men moderne digitale markedsfører er både kunstnere og vitenskapsmenn:

  • De knuser tall i Excel som Albert Einstein
  • De setter opp marketing automation-workflows som Henry Ford
  • De henter frem sin indre Vebjørn Sand når de skal vurdere designet på en landingsside
  • De blogger som Henrik Ibsen

Skal du nå det hårete målet om X antall besøk og en omsetning på Y, så må du:

  1. Basere dine aktiviteter på data
  2. Holde et årvåkent øye med de viktigste måltallene hver dag

Morgendagens markedsførere baserer alt de gjør på fakta, ikke på synsing, tradisjon og/eller ymse magefølelser.

Har du innspill eller kommentarer så hører jeg dem gjerne!