Markedsførere bør ha fokus på innhold. Men guruspørsmålet er: “Hvor ofte bør du publisere nytt innhold på web og hvor ofte bør du distribuere innholdet via e-post?” Nye undersøkelser viser interessante funn.

To spørsmål jeg ofte får i samtale med kunder jeg jobber med er:

Hvor ofte bør vi legge ut nytt innhold, og hvor ofte bør vi publisere nyhetsbrev?

Svaret avhenger selvsagt av flere faktorer, ikke minst forretningsmålene du ønsker å oppnå (generere leads, dempe trykket hos kundeservice, skape engasjement hos målgruppen) og hvilken type innhold det er snakk om. Men likevel er det prinsipper som er universelle og som gjelder for alle.

Med vitenskapelig backing fra to ferske studier fra HubSpot og Edison Research og en undersøkelse fra Mailchimp vil jeg presentere to av disse prinsippene:

1. Jo oftere du publiserer innhold på nettstedet ditt – jo mer trafikk genererer du

Diagrammet under viser hvordan trafikken stiger i takt med publiseringsfrekvensen. Eksempelet under gjelder blogginlegg, men så lenge det du publiserer gir verdi for leserne spiller det ingen rolle om det er innlegg på firmabloggen eller om det er artikler på hjemmesiden. I bunn og grunn er det innhold.

Så, hvor ofte du bør publisere innhold på ditt nettsted eller blogg? Kurven viser oss at trafikkøkningen først skjer når du publiserer 1-4 ganger per måned. Det er også på dette nivået de fleste av våre kunder ligger på, selv om det er avvik både oppover og nedover.

Husk også at “gammelt” innhold som stadig akkumulerer seg også vil generere en økende mengde trafikk. Jo mer innhold du mater Google med, jo mer synlig vil du bli når folk søker etter dine produkter og tjenester eller de temaene du skriver om.

Blog-Posting-Frequency-vs-Traffic

P.S. Synlighet i søkemotorer og deling i sosiale medier (ref. modellen over) er kun to faktorer som kan øke trafikken. Vi snakker ikke her om betalte virkemidler som bannerannonsering eller sponsede innlegg.

2. Jo oftere du sender nyhetsbrev, jo mindre engasjement får du

Følgende diagram hentet fra Mailchimp-studien viser klart og tydelig at klikkraten synker i takt med frekvensen på e-postutsendelser. Dette sammenfaller også med egen erfaring og de generelle rådene vi gir til våre kunder.

Ja, du kan gjerne publisere innhold mange ganger i måneden, men for å unngå “e-posttretthet” og heller spille på knapphet kan en modell hvor du sender ut med 4-6 ukers intervall være en god løsning.

Blog-Posting-Frequency-vs-Traffic

Webinnhold + e-post = sant!

Kombinasjonen web og e-post er en grunnleggende synergi som jeg kan anbefale på generell basis. Med mindre du er VG eller Aftenposten, hvor brukerne returnerer daglig for å se hva som har skjedd vil du trenge et verktøy som minner kontaktene dine på at du har nytt innhold å dele.

E-post har den fordelen at du bygger din egen liste over kontaktpersoner som du selv eier. En base du kan kommunisere med når du vil og hvor ofte du vil, og være sikker på at du når de fleste.

Men, du kan også supplere med sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn, som også har det virale spredningspotensialet hvor du kan nå ut til nye kontakter. Du skal likevel være obs på at du ikke vil nå alle dine følgere på Facebook, for å ta det som et eksempel. Poster du et innlegg på Facebook vil du i snitt nå cirka 16 prosent av de som følger deg der. For å øke rekkevidden din må du bla opp og benytte Facebooks egen annonseplattform.