Guruen på fagområdet eyetracking, Jakob Nielsen, har funnet at folk leser websider med et F-formet mønster. Hva er eyetracking og hvordan kan du tjene på disse opplysningene?

La oss begynne med å definere eyetracking:

Eyetracking er en forskningsmetode som avdekker hvilken del av en webside eller annen reklameflate brukeren ser på, ved å registrere mønsteret av øyets bevegelser.

Brukeren leser websiden i et F-mønster

En ny undersøkelse om brukervennlighet på nett av Jakob Nielsen viser at brukere leser nettsider i et F-formet mønster. To horisontale striper etterfulgt av en vertikal stripe.

De tre varmekartene under viser hvordan brukeren leser 1) en «om oss» artikkel på en bedrifts hjemmeside, 2) en produktside på en nettbutikk og 3) en side med søkeresultater:

eyetracking

Fargene på varmekartet indikerer hvor øyet fokuserte mest. Rødt indikerer høy fokusering, gule områder indikerer noe svakere fokusering, mens områdene med minst fokusering har blå farge. Gråfargede områder hadde ingen fokusering i det hele tatt.

Du har ikke lesere, men scannere!

Studiene innen eyetracking viser en hard sannhet om brukerne. Nemlig den at de ikke er lesere i tradisjonell forstand (slik vi omtaler forbrukere av aviser og bøker), men faktisk “scannere”. Brukerne som besøker dine nettsider leser ikke det du skriver ord for ord, men scanner (raskere form for skumlesning) sidene på jakt etter utløsende stikkord for den informasjonen de søker etter. Dette gir deg som markedsfører helt nye utfordringer.

Hvilke konkrete tiltak bør du iverksette?

Når vi vet litt om hvordan brukerne leser, eller scanner, websiden, kan vi utlede noen konkrete råd til hvordan man best mulig kan kommunisere sitt budskap til brukeren:

  • Begynn med konklusjonen.
  • Plasser den viktigste informasjonen øverst på siden, helst i de to første avsnittene.
  • Plasser viktige nøkkelord i begynnelsen av avsnitt, overskrifter og punktlister.
  • Fremhev viktige nøkkelord ved å bruke linker eller font-effekter.
  • Bruk lettforståelige og forklarende overskrifter, ikke kløktige ordspill.
  • Hold deg til én idé per avsnitt.
  • Skriv kortere enn du ville gjort i printformat.

Tre ting til ettertanke

Hvis du ikke får med deg noe annet, så husk dette. De nettstedene som opplevde den største forbedringen på brukervennlighet etter en oppgradering hadde tre ting til felles: De gjorde innholdet mer konsist, teksten mer skannbar og språket mer objektivt.

1. Konsist innhold får du ved å være kortfattet og konkret. Bytt ut lange, høyspråklige ord med kortere ord som brukes i dagligtale. Fjern ord som bare er fyllmasse; hvis setningen ikke mister sin mening uten ordet, så kan du ta det bort.

2. Skannbar tekst får du ved å dele den opp. Bruk hyppige overskrifter og bulletpoints.

3. Objektivt språk får du ved å kutte reklamesjargongen, den skrytete måten å skrive på som gjør leseren kvalm og som gjør teksten din mindre troverdig og mindre objektiv.

Kilder: usit.com