I sommer presenterte TNS Gallups InterBuss i Aftenposten 9.juli – 09, det første helhetlige tallmaterialet om nordmenns bruk av sosiale medier. Den viste at bruken av sosiale medier har fått et voldsomt omfang i Norge. Litt senere nå i høst presenterte Dataforeningen i samarbeid med bransjeorganet Kampanje den 22.september, en undersøkelse som dokumenterte at kun 15 % av norske virksomheter har implementert strategi for bruk av sosiale medier.

Debatten i ettertid viser at virksomheter er i en prøve og feile fase når det gjelder sosiale medier, samt at ulike byråer er uenige om bruk og nytte. Med inntog av de sosiale medier har kommunikasjon blitt enda mer krevende. En ny form for kommunikasjon hvor det ikke bare er avsender, men også mottaker som setter agendaen.

En undersøkelse fra The Economist i februar 2009 viser at organisasjoner uten en strategi for informasjonsstyring har store problemer med informasjonshåndteringen. Mer enn noen gang før, lever vi i et informasjonssamfunn og informasjon fra virksomheter bidrar til dens verdiskapningen både på lang og kort sikt. Sosiale medier byr på mange muligheter, men er også for enkelte virksomheter en kommunikasjonsutfordring både internt og eksternt i organisasjonen i det å håndtere og bruke disse mulighetene på riktig måte.

Det er enkelt å opprette en profil og være tilstede på de ulike sosiale arenaer, men hvordan skal tilstedeværelsen håndteres og omsettes til verdi for de ulike virksomheter? Det nytter ikke her å kikke på konkurrenten og kopiere blindt – det bør skreddersys til den enkeltes virksomhets forretningsmodell, mål og ressurser. De virksomheter som har utmerket seg positivt, har vist evne til å våge å teste ut ulike virkemidler via sosiale medier, samt at de har ressurser til både håndtere og videreutvikle de tiltak som prøves. Dette satt i system med øvrig tradisjonell PR og marketing har vært både en brobygger mellom tradisjonell og ny media, samt skapt forståelse og erfaring i hvordan bruke f. eks Facebook.

For enkelte virksomheter har dette resultert i økt omsetning og styrket omdømme i form av at de har vist sine kunder at de lytter på f. eks bloggerne og Facebook aksjoner, og endret på produktene sine som følge av dette.

Et annet eksempel på vellykket bruk av sosiale medier, er bloggen til Stormberg med daglige(oppdateringer og rik bruk av multimedia. Twitter( brukt som både toveis kanal (kundeservice, samtaler, innovasjon, B2B)(og til nyhets og tilbudsoppdateringer. Facebook-profilen har over 7000 fans og gir rom for samtaler,(forum, events, tilbud, bilder og videoer.

Det er en bekreftelse overfor kunder som viser at de blir sett, hørt og respektert på en annen måte enn før, og bidrar til styrket omdømme, posisjon og salg for virksomheten. De har med andre ord vist at de håndterer dialogen som er via sosiale medier, og at de har skjønt at det må ageres på en annen måte enn tidligere i tradisjonell pr og markedsføring.

Plattformer som Twitter og Facebook vil utvikle seg teknologisk og i omfang, samtidig som aviser og tv-redaksjoner fortsetter å redusere sine redaksjoner i takt med synkende antall seere, sviktende annonseomsetning og abonnenter. Media og brukervaner endres fortløpende og gir sosiale medier stadig mer betydning og plass i takt med økt bruk. De virksomheter som ennå ikke har lagt noen strategi for sosiale medier, vil etter min mening oppleve både tap av posisjon, omdømme og salg. Det kan bli dyrt for de som kommer heseblesende etter uten erfaring, men svært lønnsomt på alle måter for de som har satt mål og mening ut i livet på den sosiale media arena. Monolog funker om du ikke er så veldig interessert i kunden din, dialog som sosiale medier gir mulighet til, skaper relasjon som beriker både din virksomhet og din kunde.

Artikkelen er gjengitt med artikkelforfatterens tillatelse og er tidligere publisert i Kampanje.

Birgitte Førsund er kommunikasjonsrådgiver innen sosiale medier i iMojo PR og er tidligere nestleder i Schjaerven PR.