Hvordan lage en markedsplan som gir resultater? Her er 10 steg til en enkel, men effektiv markedsplan for deg som trenger en kickstart!

Et mål uten en plan, er bare et ønske.

Da jeg studerte fransk på NHH, bet jeg meg merke i et sitat av en fransk forfatter ved navn Antoine de Saint-Exupéry: “Tout objectif sans plan n’est qu’un souhait.” Oversatt: “Et mål uten en plan, er bare et ønske.”

Selv om det tar tid å sette seg ned og planlegge hvordan du i det neste året skal jobbe for å tiltrekke deg nye kunder, selge mer til eksisterende kunder og kundetilfredsheten, er det å lage en markedsplan en øvelse som virkelig lønner seg. La meg gi deg et par konkrete eksempler på hvorfor:

Bedre ROI: Planlegging gir deg mer tilbake for hver krone investert. Når du har fordelt markedsbudsjettet på de aktivitetene som du vurderer som mest effektive opp mot de målsetningene du har, har virksomheten en tydelig definert retning å bevege seg mot. Det vil føre til bedre og mer riktige beslutninger. Du har også muligheten til å planlegge måling av markedsaktivitetene dine og sette suksesskriterier, slik at du faktisk har en konkret ROI som du kan jobbe med å forbedre over tid.

Lavere produksjonskostnader: Alle vet at et ad-hoc prosjekt (på sparket) er dyrt. Det kommer ofte uten forvarsel, krever at folk slipper det de har mellom hendene, og på kort tid løser utfordringen. Selv om enkelte kan like å jobbe slik, blir resultatet i mange tilfeller ikke så bra som det kunne ha blitt, og dyrere enn det burde ha blitt. Når aktiviteten er planlagt på forhånd, budsjettert og ansvaret fordelt, er sannsynligheten for å lykkes mye større.

Mer profesjonell organisasjon: Det å starte med markedsplanlegging vil for mange bedrifter være en radikal kulturendring, om man er vant til ad-hoc-jobbing. Men det å innføre metodiske prosesser er for en bedrift en del av det å “bli voksen”, og vil gi de involverte større perspektiv og en bedre selvtillit til at det man jobber med er gjennomtenkt og har et konkret mål i sikte.

Hvordan lage en markedsplan – 10 steg?

Her følger en svært enkel mal for hvordan du kan sette opp en markedsplan i 10 steg. Jeg har illustrert hvert steg med en eksempler fra markedsplanen til den fiktive bilforretningen Mobilux AS.

1. Mål

Hvilke forretningsmål har virksomheten for perioden (som regel 6 -12 md.) planen skal gjelde for?

Ofte har vi med flere målsetninger å gjøre:

  • øke markedsandelen ved å øke antallet kunder
  • øke “share of wallet” (omsetning per kunde)
  • forbedre kjennskap / preferanse
  • øke salget innen en bestemt kategori eller marked
  • skaffe flere brukere

Jeg anbefaler uansett at du for hver plan du lager holder deg til ett mål. Har du flere målsetninger, kan du lage flere markedsplaner.

Eksempel: ”Mobilux AS er en nystartet bilforretning som selger biler i luksussegmentet. Vårt mål er å selge 24 biler innen tolv måneder.”

2. Verdi

Regn ut hva du vil oppnå i omsetning og fortjeneste dersom du når målet.

Eksempel: ”Snittprisen på våre biler er 800,000 kroner. Når vi målet om å selge 25 biler, vil det utgjøre en salgsinntekt på 19,2 millioner kroner. Med en fortjeneste på 10 % utgjør dette et resultat på 1,9 millioner kroner.”

3. Målgruppe

Definer hvem målgruppen er. Beskriv så detaljert som mulig hvem den typiske og ideelle kunden er.

Hvem ønsker vi å påvirke? Hvem retter vi oss mot? Ut fra målsetningene over ser vi hvilke målgrupper vi bør prioritere først. For hver målgruppe du identifiserer, lager du en egen markedsplan.

Eksempel: ”Menn i alderen 25 til 65 år med personlig inntekt over 1,5 millioner kroner, bosatt i Oslo og omegn.”

4. Budskap og USP

Hva ønsker vi å fortelle målgruppen vår? Hva er ditt tilbud, hovedbudskap, eller unike selgende poeng?

Svar med så få ord som mulig hvorfor kunden skal velge deg. En god USP skiller deg ut fra konkurrentene, legger vekt på en positiv, attraktiv kundefordel og er lett å forstå.

Når du har skrevet ferdig, les din USP høyt og spør deg selv fra kundens ståsted: Hva så? Hvis du ikke har noe godt svar, bør du omformulere deg.

Eksempel: ”Mobilux gjør drømmebilen din til en virkelighet.”

5. Merkevare

Appellerer bedriftens personlighet til målgruppen?

Beskriv med få ord hvordan du ønsker at din merkevare blir opp-fattet av kundene.

  • Hva ønsker du å bli assosiert med?
  • Hvilke verdier og egenskaper?
  • Hvilken stil?
  • Hvilke andre selskaper kan det være naturlig å sammenligne seg med?

Eksempel: ”Mobilux skal ha en konservativ og elegant profil. Vi behandler våre kunder som kongelige. Assosiasjonene som vi sterkest vil vekke hos kundene er bilmerkene vi forhandler, blant annet Jaguar, Porsche og Bentley.”

6. Kanaler

Hvor skal vi fortelle dem dette? Hvilke kanaler eller medier bør vi bruke for å best nå våre målgrupper? Her er det nyttig å vite hva som er mulig å gjøre med de ulike mediene.

7. Budsjett

Sett et budsjett som harmonerer med punkt 2 (verdi). Dette gjør det enklere å planlegge markedsaktivitetene.

Eksempel: ”Vi har satt til side en pott på kroner 500.000 som ved måloppnåelse vil gi oss en avkastning på 1,4 millioner kroner.”

8. Aktivitetsplan

Sett opp en plan over markedsaktiviteter du vil gjennomføre i perioden. Last ned mal for markedsplan i excel-format og fyll inn aktivitetene her.

9. Måling

For å kunne se hvilket utbytte vi har av de ulike markedsaktivitetene vi planlegger å gjennomføre, er vi nødt til å måle effekten. Da kan vi gjøre justeringer og forbedringer underveis. Definer hva som skal måles, og hvordan.

Eksempel: ”Mobilux AS vil telle antall besøkende i lokalene sine, og spør dem hvor de hørte om forretningen. De vil også måle aktiviteten på nettsidene sine, hvor de vil tilby bestilling av prøvekjøring. Nye modeller vises fram via nyhets- brev hvor mottakerne kan klikke for prøvekjøring. En kampanjeside vil da åpnes, med bilder og video av bilen og med et skjema som oppfordrer til å bestille en prøvekjøring. Responsen på alle disse aktivitetene måles i form av klikk og antall bestilte prøvekjøringstimer.”

10. Handlingsplan

Hva må på plass av teknologi og ressurser før vi kan iverksette markedsplanen og aktivitetene? Sett opp en oversikt over dette.

Hvilke ressurser har du? Mennesker, teknologi, webplattformer osv. Hvilke må skaffes. Skal du ansette eller skaffe byrå?

Eksempel: ”Mobilux må gjøre følgende:
a) Designe en ny logo og grafisk profil.
b) Få på plass nye nettsider med elegant design og med et system som frister brukeren til å bestille en prøvekjøring med en av bilmodellene.
c) Sette opp et nyhetsbrev og kampanjesider.
d) Lage en PR-plan.
e) Lage og sende ut en eksklusiv DM-kampanje til personer i målgruppesegmentet.
f) Fastsette hvordan sosiale media skal brukes og bli aktive der.
g) Lage en plan for markeds- og PR-aktiviteter for kommende år.