Line Skaane jobber som markedssjef og webredaktør i Stormberg. Hun har jobbet her i snart 8 år. Line har en Bachelor of Commerce fra Bond University i Australia og før hun begynte i Stormberg jobbet hun blant annet i Kristiansand Dyrepark og Hennig-Olsen Is. Her er Markedsheltenes intervju med den turglade markedssjefen Line Skaane.

Hva er dine hovedoppgaver i Stormberg?

– Merkevarebygging, markedsføring, kommunikasjon og sosiale medier. Dette gjelder for Stormberg som merke, samt at jeg koordinerer og samkjører i alle våre kanaler.

– Per i dag har vi nettbutikk, fem konseptbutikker samt forhandlere over hele Norge. Jeg er like involvert i dekoren i hver enkelt butikk som jeg er i den overordnede markedsstrategien, så det er nok av utfordringer. Nettbutikken startet vi opp for litt over 2 år siden, og den har utviklet seg til å bli en svært god kanal for oss.

Stormberg har jo vært en stormsuksess fra oppstarten i ’98 da dere solgte for 3,8 millioner til det som i 2009 er en 180 millioners butikk. Hva er vinnerformelen?

– Sports- og turtøy for alle til familievennlige priser er en stor del av formelen. Da vi startet opp besto markedet av svært dyre merker du kunne dra på ekspedisjoner med, eller svært billige merker som ikke tålte et skikkelig regnskyll. For den vanlige familien som kun skulle på skogstur fantes det ingen gode alternativer. Det var dette markedet vi ønsket å gå inn på.

– Vi ønsket å gjøre det mulig for hele familien å gå på tur i turtøy som tålte norske forhold. Dette konseptet har vi vært tro mot hele veien. Vi skal gi kundene mye for pengene!

– Samtidig er vi og har alltid vært opptatt av å drive på en samfunnsnyttig måte. 25% av de som jobber i Stormberg er folk som normalt ville stått langt bak i arbeidskøen, vi jobber aktivt med å forbedre lønn og forholdene for arbeiderne på fabrikkene våre i Kina, 1% av det vi omsetter for går til samfunnsnyttige og humanitære forhold og miljøtiltakene blir stadig flere.

– Disse momentene som jeg nevner her er ikke markedstiltak, men slik vi ønsker å drive bedriften. Det gjennomsyrer bedriftskulturen og menneskene som jobber her. Det gir oss svært lojale medarbeidere, noe som er svært lønnsomt for bedriften. Samtidig blir våre kunder stadig mer opptatt av dette, noe som igjen gir oss lojale kunder som anbefaler oss videre.

– Jeg kunne nevnt flere ting, men det siste jeg skal nevne er vår nærhet til kundene. For oss har det alltid vært viktig med kommunikasjon med kundene, men før sosiale medier kom var det vanskelig. Så fort dette fenomenet kom på banen var vi raske med å omfavne det. Vi har fått veldige mange gode tilbakemeldinger, tips og råd fra kundene på Facebook, Twitter etc. og vi gjør noe med det.

– Ofte kan kundene se endringer allerede samme dag, andre ting kan ta lengre tid. I tillegg søker vi ofte etter modeller i sosiale medier, vi bruker “den vanlige mannen i gata” til å selge tøy til seg selv. Så et riktig konsept som drives på en god og samfunnsnyttig måte med kunden i konstant fokus må være en del av vinnerformelen.

Det er vanskelig å tenke Stormberg uten å tenke sosiale medier. Hvilket råd vil du gi bedrifter som ennå ikke har involvert sosiale medier i sin kommunikasjonsstrategi?

– Det første man bør gjøre er å opprette seg en privat konto på Facebook og Twitter, samt følge med noen utvalgte blogger. Bli kjent med mediene, først når man kjenner de kan man vurdere om det kan være noe for bedriften. Bedrifter som selger forbrukerrettete varer og tjenester burde definitivt være der. Man får utrolig mye tilbakemeldinger om produktet eller servicen, kundeservicen, måten bedriften blir oppfattet på etc.

– Forbrukere i dag krever mye mer; raskere tilbakemeldinger, de ønsker å involvere seg og si sin mening, de vil bli hørt. En mail til en bedrift oppfyller ikke dette lenger. Sosiale medier er også et ypperlig sted å drive merkevarebygging! Man får frem det budskapet man vil, man kan overvåke hva som sies om selskapet/produktene/servicen og man kan gå raskt inn og rette opp misforståelser eller feil som evt har blitt gjort.

– Sosiale medier personifiserer selskapet og minsker distansen, noe som gjør at mange kunder føler seg som venner av selskapet. Så det er ingen tvil om at sosiale medier i dag skaper lojale kunder og det skaper ambassadører. Når det er sagt, så vil det også være bedrifter som ikke vil ha like stor nytte av sosiale medier, så det blir en vurderingssak. Men for alle som ikke har vurdert det, vurder det!

Hvordan er markedsavdelingen i Stormberg organisert og hvordan jobber dere?

– Frem til slutten av 2009 var jeg alene på markedsavdelingen, så det har vært svært hektisk de siste årene. Jeg har selvsagt hatt hjelp og en sparringspartner i min sjef Steinar J. Olsen, men det meste har falt på meg. Per dags dato består markedsavdelingen av to personer utenom meg; en markedskonsulent og en nylig ansatt webdesigner/grafisk designer.

– Vi jobber svært tett med nettbutikkavdelingen, blant annet er det jeg og webansvarlig som styrer de sosiale mediene per i dag, slik at vi jobber på tvers av begge avdelingene. Mye av vår annonsering og markedstiltak er rettet mot internett slik at for oss er det helt naturlig å ha et nært og daglig samarbeid. Vi ser på oss som en avdeling, selv om det på papiret er to. På den måten oppnår vi enklere synergieffekter, som er til det beste for både oss, kundene og våre forhandlere.

Hvilke markedsføringskanaler har dere hatt mest suksess med salgsmessig?

Det kan være vanskelig å si. Tidligere brukte vi mye TV for å bygge opp kjennskapen til Stormberg, samt at vi annonserte en del. Dette var for det meste merkevarebyggende tiltak og ikke salgsutløsende. At vi i dag har en kjennskap på 88% sier at vi har gjort mye riktig, og uten disse kanalene hadde vi ikke hatt det, og heller ikke det salget vi har idag. Men tidene forandrer seg og de siste årene har vi endret kurs og fokuserer nå mer på internett og sosiale medier.

– Dette kan vi måle direkte salg fra, og utviklingen i omsetningen viser at dette har vært riktig for oss. Jeg vil si at per i dag, er internett og sosiale medier noe av det viktigste for oss, og ikke minst det mest salgsutløsende.

Har du lest en bok som du ønsker å anbefale andre som jobber innen marketing og salg?

– Etter skoletiden har jeg ikke lest mange fagbøker, men jeg husker at jeg fikk utdelt Ona Fyr rett etter jeg startet i Stormberg, og at den hadde flere gode poenger. Men i dag ville jeg ikke anbefalt èn bok, jeg ville anbefalt twitter. Mange gode bloggere er også på twitter, og gode twittere er også flinke til å linke til blogger, nettsider, forskninger, avhandlinger etc. innen faget marketing og salg. Jeg har funnet masse gode linker på twitter, og bruker det aktivt for å oppdatere meg og finne informasjon.

Hvilke egenskaper tror du kjennetegner de beste markedsførerne i dag?

– De som har evnen til å se på nye medier med åpne øyne og ikke skepsis. Fordi en kanal fungerte i går, betyr ikke det at det er den beste for det samme firmaet i morgen. De beste markedsførerne er ofte de som er litt visjonære, som ikke må ha trygge og fastsatte arbeidsoppgaver. De tør å utfordre sjefen og endre på poster i markedsbudsjettet som “alltid har vært der fordi de fungerer jo”. Samtidig må en god markedsfører være realistisk med tanke på hva som faktisk kan fungere og som vet å utnytte hver eneste krone til best mulig til nytte for selskapet.