Silje N. Thoresen er markedssjef ved Moss Lufthavn Rygge, en stilling hun har hatt siden august 2007, da det første sivile flyet tok av fra Moss lufthavn Rygge. Silje har ansvaret for å bygge lufthavnen som en sterk og tydelig merkevare, i tillegg til at hun har et informasjonsansvar ovenfor presse og publikum. Markedssjefen melder om en “flying start” hvor hun har vært med helt fra byggeprosjektfasen til å komme opp i en god driftsfase.

Silje har bakgrunn fra reiselivsbransjen hvor hun i 1o år jobbet i Innovasjon Norge Reiseliv (tidl. NORTRA) med ulike prosjekter, de siste årene som markedssjef for det norske markedet. Hun har to års økonomi og administrasjonsstudier ved Høgskolen i Østfold, i tillegg til et påbyggingsstudium i Reiselivsøkonomi fra Høgskolen i Telemark, som ble avsluttet med 1 års stipendiat i Telemarkreiser, Skien.

MH: Moss Lufthavn Rygge er nå Norges største private flyplass, og har nå passert Torp i antall reisende. Hvilke ambisjoner har dere for fremtiden?

SNT: Moss lufthavn Rygge er en liten, effektiv flyplass som ligger svært sentralt til ved E6 på Rygge. Reisetiden fra Oslo er svært lav, kun 45 minutter, og dette har svært mange reisende fra Oslo-området fått øynene opp for. Vi er veldig fornøyde med vår utvikling så langt og ser at vi har et stort potensial for vekst fra våre nærmarkedet. For framtiden har vi store ambisjoner i forhold til å videreutvikle vårt produkt og reisetilbud, til beste for de reisende og flyselskapenes behov.

MH: Hva er den største utfordringen med å markedsføre en lufthavn?

SNT: For vår del har det vært å gjøre flyplassen og mulighetene fra denne kjent, samt å skape reiselyst.  På Moss lufthavn Rygge har vi et godt utbygd servicetilbud, med store parkeringsarealer og  store taxfreebutikker på avgang og ankomst, i tillegg til at vi har et godt utvalg i serveringssteder som passer for enhver smak og lommebok. Her skal vi sørge for at du får en god start på reisen din. I tillegg har det vært viktig for oss å synliggjøre vår gode tilgjengelighet med buss, tog eller egen bil og at reisetiden til oss er på kun 45 min fra Oslo.  I tillegg vet vi at responsen har vært stor fra Sverige, Vestfold, Buskerud og Akershus. Det er gledelig.

MH: Bruker dere et reklamebyrå? Hvordan samarbeider dere?

SNT: Vi bruker Los & Co. (tidligere Pran og Torgersen) som holder til i Oslo og vårt samarbeid har vært på både strategisk og taktisk nivå.

MH: Hvilke muligheter innen marketing synes du virker mest spennende for Moss Lufthavn Rygge i tiden framover?

SNT: Helt klart sosiale medier i kombinasjon med tradisjonelle kanaler. Reiser er noe som de fleste har erfaring med, som vi gjerne gjør når vi har anledning og som vi elsker å fortelle om når vi kommer hjem. Sosiale medier spiller en stor rolle innenfor vår bransje i dag og hele tiden dukker det opp nye måter å benytte mediet på. Vi følger aktivt med på hvordan store merkevarer velger sine strategier og observerer at endringer og tilpasninger skjer svært fort. Veldig spennende og nyttig for en liten aktør som oss.

MH: Har du lest en bok som du ønsker å anbefale andre som jobber innen marketing og salg?

SNT: Det må bli Purple Cow av Seth Godin. Sjekk ut den!

MH: Bruker du / bedriften sosiale medier? Hvis ja, hvordan? Hvis nei, hvorfor ikke?

SNT: Vi har så langt ikke gjort oss egne erfaringer på sosiale medier, men er årvåken for mulighetene det innebærer og følger de produktene som er markedsledende innenfor området med argus- øyne og vurderer hele tiden når tiden er inne for vår del.

MH: Hvordan ser du på effekten av sosiale medier?

SNT: Når de som markedsfører seg via sosiale medier gjør dette på en intelligent måte overfor forbrukeren, med den kunnskap og respekt som forbrukeren forlanger, tror jeg effekten av det kan være svært stor, når den inngår som en av flere kanaler i mediemiksen.

MH: Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?

SNT: Min arbeidsdag er svært uforutsigbar og det oppstår ofte situasjoner som gjør at man må prioritere annerledes enn man i utgangspunktet hadde planlagt. Det er slike situasjoner som gir energi og de nødvendige impulsene fra oppgaver og andre mennesker som gjør at ingen dag på jobben blir kjedelig.

MH: Hvilke egenskaper tror du kjennetegner de beste markedsførerne i dag?

SNT: Jeg tror de beste markedsførerne er de som lar seg inspirere og leve med trender og muligheter som dukker opp  i samfunnet vårt, samtidig som god faglig ballast og erfaring sikrer kloke strategiske veivalg. Samtidig er valg av samarbeidspartnere og kravene  som stilles til disse med på å spille en stor rolle for vellykkede markedsstrategiske og -taktiske valg.