Blant markedssjefens roller burde være å bygge et solid fundament for markedsføring i organisasjonen, skape en kultur som tillater eksperimentering, være disiplinert i måling og å bygge en effektiv markedsføringsmotor på toppen av dette. Hvordan kan dette gjøres?

La oss først definere fundamentet for markedsføring. Markedsføring er:

Markedstilbudet + Markedskommunikasjonen + Service.

Disse tre utviklingsområdene utgjør fundamentet ditt, og i hvert område må du jobbe systematisk og med tålmodighet med nøkkelaktivitetene som sikrer og driver resultater.

I byrået vårt, har vi identifisert tiltak i hvert utviklingsområde i markedsføringsfundamentet, som de fleste bedrifter vil vinne mye på å jobbe med. Aktiviteter som ikke nødvendigvis koster mye å implementere, men som gir resultater. Dette er den lavthengende frukten som vi ønsker å plukke først, før vi gjør noe som helst annet.

Fundamentet er også et sted hvor du kan eksperimentere med nye taktikker og ideer, se hvordan de virker, mens du hele tiden måler og til slutt dropper de som ikke gir resultater,  og tar de som gir tilfredsstillende effekt inn i din motor.

En motor for markedsføring består av taktikker og aktiviteter som har fått proof of concept, og like viktig, støtter dine strategiske forretningsmål. Dette er hvor du bruker størsteparten av ditt markedsbudsjett.

En markedsføringsmotor vil ikke bare styrke deg i rollen som markedsansvarlig, men den vil legge et fundament for suksess for hele selskapet.

For mer informasjon om dette, ta kontakt med meg eller les mer på MarkedsPartners eget nettsted her.