Enhver markedsfører som er ansvarlig for en nettsatsing, og som vil oppnå suksess, bør vie sin tid til å bli en mester på tre konkrete områder.

La oss ta for oss de tre evnene en for en. Den første er evnen til å dirigere trafikk til nettstedet. Den andre er å konvertere denne trafikken. Den tredje er å pleie trafikken over tid. I tillegg til alle disse tre evnene må du også ha evnen til å dokumentere det du oppnår til dine overordnede.

La oss først slå fast definisjonen på ordet trafikk. Med trafikk mener vi besøk på din hjemmeside.

#1 Dirigere trafikk

Den første evnen du må utvikle er å drive relevant trafikk til nettstedet du har ansvaret for.

De to mekanismene du må kombinere her er push og pull.

 • En push-strategi er å plassere produktet foran kundens øyne, som f.eks. en bannerannonse, Facebook Ad eller en e-dm.
 • En pull-strategi er å få kunden til å komme til deg, ved f.eks. å gjøre deg mer synlig på nett (SEO & SEM) og å oppnå virale effekter i sosiale medier.
De måltallene du må følge med på i Google Analytics er:
 • Unike besøkende: Dette er antallet faktiske individer som har besøkt siden din. Tallet bør stige i takt med dine tiltak.
 • Fluktfrekvens: Måltallet viser hvor mange prosent av de besøkende som forlater siden uten å klikke på noen ting. Et høyt tall her vil kunne tilsi at trafikken ikke er relevant nok
 • Trafikkilder: Denne viser hvor trafikken kommer fra, og viser deg raskt hva som fungerer best.

Du har også muligheten til å sette opp egne rapporter i Google Analytics med sporing av trafikk fra spesifikke annonser.

#2 Konvertere trafikk

Nummer to er evnen til å få besøkende personer til å gjøre det du vil når de ankommet nettstedet ditt.

Enten det er:

 • å sende inn et kontaktskjema
 • å bestille en vareprøve
 • å kjøpe et produkt
 • å laste ned en rapport
 • å melde seg på et nyhetsbrev
Noen ganger er handlingen attraktiv nok i seg selv. Andre ganger trenger du en «gulrot» for å øke sjansen for at folk gjør som du vil.
Lær deg å gå i målgruppens sko, og still deg selv spørsmålet «Hva ville jeg tenkt om jeg kom inn på denne nettsiden for første gang? Hva ville fått meg til å handle, i stedet for å stikke?»
Måltall å følge med på er:
 • Antall konverteringer: Hvor mange av de som besøkte websiden gjorde det jeg ville de skulle gjøre? (Kan være klikk på linker, innsendte skjemaer, bestilte produkter osv.)
 • Fluktfrekvens: Hvis tallet her er høyt, kan det tyde på at du må jobbe mer med budskapet ditt. Gjør det mer attraktivt. Gjør det mer forståelig. Skap en følelse av at det haster å handle. Legg til elementer som kundeutsagn og sertifikater som kan øke din troverdighet.

#3 Pleie trafikk

Den tredje og kanskje sjeldneste evnen å finne blant digitale markedsførere er evnen til å følge opp og pleie potensielle kunder som har konvertert.

Undersøkelser viser nemlig at så mange som 40-50 % av inngående henvendelser fra potensielle kunder (leads) aldri blir fulgt opp. Og av de som faktisk følger opp leads, er hurtighet et avgjørende element:

Harvard Business Review skriver at firmaer som kontaktet potensielle kunder innen én time etter at de hadde mottatt deres henvendelse hadde 7 ganger større sannsynlighet for å kvalifisere den potensielle kunden enn de som var en time senere på labben.

Personlig oppfølging er den beste formen for kontakt (for eksempel telefon), men epost er en god erstatter. Det viktigste er uansett ikke formen, men innholdet i dialogen heretter: Den må være relevant og meningsfylt. Hvis du vet hvilken måte personen kom i kontakt med deg på, hvilke annonser eller e-poster han har respondert på, eller hvilke sider på ditt nettsted han har sett på, er du bedre skikket til å raskt komme på den potensielle kundens bølgelengde.

Etter den første kontakten, enten det er telefon eller e-post eller annet, kan du jevnlig pleie personen (vi kaller det «lead nurturing») med relevant, nyttig informasjon som oppleves som verdifullt for ham eller henne. Markedsførere har i dag tilgang til teknologi som tillater programmerte e-postløp som utløses ved første kontakt og som leverer en på forhånd definert serie av budskap, gjerne via e-post, SMS eller brev, og som er designet for å varme opp den potensielle kunden og skape tillit og preferanse til deg som leverandør. Jeg skriver blant annet om dette i en bloggpost om Marketing Automation.

Personlig, hurtig og relevant oppfølging altså!

Konklusjon

Digitale markedsførere som vil oppnå suksess må søke å utvikle tre konkrete evner. De må være kløppere til å drive en tilstrekkelig mengde relevant trafikk til nettstedet. De må mestre kunsten og vitenskapen bak det å konvertere denne trafikken til henvendelser. Og de må være rådgivere internt i sin organisasjon og arkitekter bak et system som sørger for at kontaktene blir fulgt opp raskt, og gjerne personlig – ikke bare med generelt prat, men med meningsfylt kommunikasjon som gir uttrykk for at vi forstår kunden og kan vise vei til løsningen på hans eller hennes problemer.

Lykke til!

Dette blogginnlegget ble først publisert på mellomstor.no