Tidsressurser som kreves for å kommunisere i sosiale medier er en av de største utfordringene og bekymringene til organisasjoner, både store og små.  Er en time om dagen nok? Forventer brukerne at vi skal være tilgjengelig døgnet rundt? Mangel på ressurser, eller frykt for det, er også en av de viktigste grunnene til at bedrifter nøler med å sette i gang arbeid med sosiale medier.

Utfordringen blir ikke lettere da mange ikke vet hva de kan få ut av sine investeringer i sosiale medier, og hvordan de skal evaluere suksess. For å få innsikt i blant annet disse spørsmålene har Michael Stelzner (Social Media Examiner) gjennomført en undersøkelse, som jeg summerer og kommenterer nedfor.

I følge undersøkelsen som heter 2010 Social Media Marketing Industry Report, er gjennomsnittstid brukt på markedskommunikasjon i sosiale medier 1 til 5 timer per uke. 76% av markedsførere bruker minst 4 timer hver uke på markedsaktiviteter i sosiale medier. Over halvparten av markedsførere sa at de brukte 6 eller flere timer inne på sosiale medier og 30% brukte 11 eller flere timer. 12,5% av respondentene hevdet å bruke over 20 timer på sosial mediemarkedsføring ukentlig.

http://marketingwhitepapers.s3.amazonaws.com/SocialMediaMarketingReport2010.pdf

Undersøkelsen har også påvist en merkverdig sammenheng mellom bedriftenes erfaring med sosiale medier og hvor mye tid som var brukt på sosiale medieaktiviteter. Bedrifter med minst erfaring med sosiale medier brukte betraktelig mindre tid enn bedrifter med mest erfaring. Ukentlige tidsbruk for nybegynnere var en time mot 10 timer for dem som har holdt på med sosiale medier et par måneder eller lenger.

Dette indikerer flere ting. Organisasjoner som har ingen eller lite erfaring med sosiale medier som oftest starter med testing, opplæring og planlegging.  De kan oppleve en økning i kjennskap til merkevaren samt økning i trafikken til deres nettsider, men ikke noe særlig dialog. Når brukerne først begynner aktivt å engasjere seg på bedriftens sosiale mediekanaler, er det et behov for økte tidsressurser for å besvare henvendelser og forbedre/forlenge merkevareopplevelsen.

Ifølge undersøkelsen, er den fremste fordelen med markedsføring i sosiale medier større eksponering og økt merkevarekjennskap (85%). Økning i trafikk og bygging av nettverk følger etter. Mer enn halvparten av markedsførerne sier at en økning i søkemotorrangeringer var en fordel med tiltak i sosiale medier og at det bidro til å tiltrekke potensielle kunder. Det var interessant å lese at B2B virksomheter rapporterte noe bedre resultater enn B2C. De var mer sannsynlig å skaffe flere kunder og nye partneravtaler. ROI, som målt i omsetning, er ikke omtalt.

http://marketingwhitepapers.s3.amazonaws.com/SocialMediaMarketingReport2010.pdf

Det kan resonneres at mange organisasjoner velger å ikke bruke sosiale medier for direkte økning av salg, med unntak av annonsering. De fleste satser på bygging av langsiktige relasjoner med interessentene. En annen ting er at mange foretrekker å trå forsiktig frem pga mangel på en klar strategi og/eller entusiasme. En viktig faktor er også mangel på konkrete og reelle mål for markedsføring i sosiale medier.  Å oppnå en økning i trafikk til en nettside er ikke et mål, det er kun et delmål til å forvandle et prospekt til en kunde. Man hører ofte om viktigheten om engasjement i sosiale medier, men hører sjeldent svaret på ’engasjement for hva?’

Den største kostnaden av engasjement i sosiale medier er den tiden det tar for å lykkes. Samtidig rapporterte mange markedsførere at de totale markedsføringskostnadene senkes betraktelig når strategi i sosiale medier blir implementert.

I følge rapporten pleier kun 14% av respondentene å overføre ansvaret for sosiale medieaktiviter til eksterne leverandører. Det er hovedsakelig større bedrifter som outsourcer kommunikasjon i sosiale medier. Å få eksterne til å representere deg i sosiale medier er en kontroversiell problemstilling full av etiske dilemmaer. Outsourcing av dialog er generelt betraktet som uheldig praksis. Dette blir muligens ikke et tilfelle om noen år fra nå. Her er en nyansert diskusjon om dette emnet.

Fortell oss gjerne om dine erfaringer! Hvordan bruker din organisasjon sosiale medier? Hvor mye tid brukes det på sosiale medier og hvilke verktøy er foretrukket? Hvilke fordeler med sosiale medier er viktigst for din virksomhet?

Helena Makhotlova (@helenanm) er kommunikasjonsrådgiver i PR-byrået Colt Kommunikasjon (www.coltpr.no), som har spesialisert seg på PR i sosiale medier.