Robotene kommer. De er smarte, de raske, de gjør alltid som de får beskjed om, og de jobber døgnet rundt. Roboter (les: programvare) er nå så smarte at de skriver sportsreferater, live-tvitrer om jordskjelv og driver hele kundeservice-avdelinger. Helt uten at sluttbrukeren merker det! Alt som kan automatiseres vil automatiseres. Nå inntar de også markedsavdelingene – under navnet marketing automation.

Roboter og journalister lever allerede godt side om side i mediebransjen

I en kommentar i CNN Money stiller journalist Matt Egan spørsmålet vi alle umiddelbart stiller oss: “Er dette en trussel eller en mulighet?” I følge Associated Press, en av pionerene innen automatisert journalistikk, er det ingen grunn til bekymring. Selv har de ikke sparket journalister på grunn av robotene.

Interessant nok har journalistene deres derimot frigjort tid til å drive ordentlig journalistikk.

Det er rutinearbeidet, de repetitive oppgavene og de kvantitative aspektene robotene håndterer best. For dyktige journalister, som ønsker å fokusere på de kvalitative og personlige aspektene i historien, må det være en befrielse å delegere ren rapportering og rutinearbeid til roboter.

For mye av det arbeidet journalister (i likhet med andre yrkesgrupper) gjør, er rutinearbeid. Redaktøren og journalisten Sven Egil Omdal innrømmer det:

Mye av det vi holder på med er sløv rutine. Det er grenser for hvor mye kreativitet det er mulig å få plass til i en sak om at oljeprisen går opp eller ned.

Det er derfor ikke overraskende at robotene også har ankommet norske mediehus. VG kjørte nylig en sak (hele 428 saker, for å være eksakt) om den økonomiske tilstanden i alle landets kommuner, hvor journalistikken var levert av roboter.

Marius Karlsen, co-pilot med Hans-Petter Nygård-Hansen i mediebransjens egen podcast, Mediapuls, har også skrevet om automatisering innen journalistikk. Han peker på tre åpenbare fordeler med automatisering av enkelte journalistiske oppgaver:

  • Frigjøring av tid
  • Rask og feilfri publisering av saker
  • Muligheten for å tilby nyheter tilpasset den enkelte bruker

Ønsker du å fordype deg enda mer i automatisert journalistikk, ta en kikk på Associated Press sin Field guide for understanding automated journalism. De konkluderer her med følgende:

Selv om teknologien fremdeles er i en tidlig markedsfase, har automatisert journalistikk ankommet redaksjonene og har sannsynligvis kommet for å bli.”

Alt som kan automatiseres vil automatiseres. Det gjelder også salg og markedsføring.

Robotene i markedsavdelingen (marketing automation)

Robotene inntar nå landets markedsavdelinger, og i mange selskaper har de jobbet jevnt og trutt lenge allerede. Gir det oss som jobber med marketing og salg en grunn til å skjelve i buksene?

Det kommer an på hva du jobber med. I følge en studie som nevnes i MarTech Advisor vil halvparten av alle markedsføringsjobber bli erstattet av kunstig intelligens. Tabellen under viser hvilke stillinger som har størst sannsynlighet for å bli erstattet av roboter:

computerization probability of selected occupations

Jobber du innen markedsanalyse, som teknisk skribent eller korrekturleser kan det i følge denne studien være smart å skaffe seg ny kompetanse. Utøvere av kreative disipliner sitter fremdeles trygt, i likhet med salgssjefen. Markedssjefen vil også sitte trygt, så lenge han eller hun klarer å utnytte robotteknologien til å skape konkurransefortrinn for virksomheten.

Robotene erstatter ikke markedsførere. De gjør dem til supermarkedsførere. De tar gladelig jobben med å gjøre det repetitive volumarbeidet, og frigjør på denne måten tid som menneskelige markedsførere kan benytte til å drive mer med strategisk markedsføring.

Innen B2B-segmentet og i forbrukermarkeder preget av lange kjøpsprosesser der kjøperne gjør research i forkant av kjøpet, har roboter i form av marketing automation-programvare (f.eks. HubSpot, Marketo, Eloqua osv.) gjort stor nytte for seg – og har vist seg å være helt uunnværlige for selskaper som har implementert inbound marketing som sin digitale markedsstrategi.

Flere deler av markeds- og salgsavdelingens oppgaver er nå automatisert av roboter, blant annet disse:

1. Konvertere besøkende til leads
Potensielle kunder som besøker deg i dine digitale kanaler må bli tilbudt noe de opplever som verdifullt. Kanskje det er en e-bok, en video, en demo eller et frokostseminar. Ved hjelp av cookies og IP-adresser vet robotene om personen som er inne på weben din er kunde hos deg, eller ikke. Hvis den besøkende er en registrert kontakt vet de også hvor i kjøpsprosessen han eller hun befinner seg. Det vil si at kommunikasjonen automatisk tilpasses den enkelte besøkende, slik at sannsynligheten er større for at den besøkende gjør den handlingen du ønsker han/hun skal gjøre.

2. Bearbeide leads
Besøkende som har gitt seg til kjenne og dermed befinner seg som navngitte leads i din markedsføringsdatabase, trenger å bli bearbeidet før de er klare til å bli kontaktet av en salgsperson. Vi kaller denne prosessen lead nurturing. Filosofien her er å guide personen videre gjennom kjøpsprosessen. Ikke som en råselger, men som en rådgiver som tilbyr nyttig innhold av høy opplevd verdi. Distribusjonen og logistikken i denne prosessen kan automatiseres – men det å kartlegge informasjonsbehovet opp mot kundereisen (kjøpsprosessen) er fremdeles en jobb markedsavdelingen i samarbeid med salg må bruke god tid på – og stadig optimalisere.

3. Kvalifisere leads
Et lead er ikke bare et lead. Det vil si at vi ikke på noen måte ønsker å sluse alle leads videre til salgsavdelingen. De må først kvalifiseres. Å gjøre dette manuelt er krevende. Robotene gjør det derimot på null komma niks. Basert på informasjon kontaktene selv oppgir (når de registrerer seg for å laste ned et innholdsprodukt) og deres digitale atferd, kan robotene anslå om kontakten er interessert i det du formidler og om vedkommende er en potensiell kunde. Konkurrenter og andre ikke-aktuelle kontakter lukes automatisk ut i denne prosessen, og mottar heller ikke mer kommunikasjon.

Om få år vil alle moderne markedsavdelinger være utrustet med roboter. Marketing automation og programmatic (automatisert kjøp av digitale annonser) er to domener de allerede har inntatt. Hva framtiden vil bringe er ikke godt å si, men mer automatikk vil det uten tvil bli.

I’ll be back!

Kilder: