Selv om det kun er en ny dato på kalenderen, føler jeg ved hvert årsskifte en ærefrykt og en spenning foran det nye og ukjente året som ligger foran. Jeg tenker store tanker, blir filosofisk og eksistensiell. Men i bunn ligger alltid spørsmålet – hvordan kan jeg bli en bedre versjon av meg selv i år – både på jobb og på hjemmebane?

Det er et godt spørsmål, og ikke så lett å besvare for noen av oss. Vi er jo sammensatt vesener, med mange egenskaper, talenter, styrker og svakheter. Så hva er det nøyaktig vi skal bli bedre på?

Kan det være at vi gjør den klassiske feilen – at vi starter med taktikken, når vi egentlig burde begynt med strategien? Strategien er retningen vi velger, og når kursen først er satt faller de taktiske virkemidlene mer naturlig inn som brikker i et puslespill. Sånn er det også med verdier.

Verdier som styringsverktøy

Verdiene våre er det forskerne kaller vårt «trossystem» eller «styringsverktøy». En verdi er noe som er viktig for oss, en ledestjerne, som er med på å utgjøre grunnfjellet i vår identitet. Vi møter verden ut fra verdiene våre, og vi tenker og handler ut fra dem.

Jeg leste nylig en artikkel av Scott Jeffrey, om personlige verdier. Han mener vi må leve i henhold til våre verdier for å kjenne oss oppfylt, og at det er skadelig å gå imot egne verdier. Det er for så vidt bare sunn fornuft, men han fortsetter med å hevde at det å vite hva verdiene dine er vil endre atferden din.

Selv hadde Scott en barndom preget av helseproblemer. Da han ble voksen, gjorde han en avtale med seg selv om at han skulle bygge en sterk grunnvoll for sin egen helse og velvære. Han artikulerte altså Helse som en verdi han ønsket å prioritere høyt, og denne verdien påvirket hvilke valg han tok for hva han spiste og drakk. Han lyttet til kroppen og noterte det ned, dersom noe han spiste eller drakk fikk han til å føle seg uvel.

For å understreke hvor viktig det er å være bevisst på sine egne verdier, setter Scott de to verdiene Komfort og Vekst opp mot hverandre og viser hvordan de vil føre til ganske ulike valg. Her kjenner jeg meg igjen. Komfort har ofte trumfet helse (les: sofaen har ofte trumfet løpeturen). Men om løping kun er knyttet til et ønske om å gå ned i vekt, og ikke til en verdi som handler om noe mer overordnet, nemlig en god helse, så er det kanskje ikke like bærekraftig.

Slik oppdager du dine egne verdier

Når vi kjenner og kan artikulere verdiene våre, mener Scott altså at vi kan endre atferden vår, og at vi unngår å bli styrt av hva samfunnet eller kulturen som omgir oss mener vi bør verdsette. Jeg er enig med Scott i at vi trenger å kjenne våre egne verdier for at vi ikke skal miste oss selv og bare flyte med hva enn som er politisk korrekt.

Så hvordan finner man sine egne verdier? For den detaljerte fremgangsmåten kan du lese Scotts blogginnlegg, men her er en kortversjon:

  1. Gjør det til en oppdagelsesreise i underbevisstheten din, uten forutinntatte meninger. Fokus, ro og mental årvåkenhet er viktig.
  2. Lag en liste over dine personlige verdier. Verdier er ikke noe du velger, men noe du oppdager og artikulerer. Denne listen over kandidater til verdier kan være en god start. Det å gjenoppleve positive eller smertefulle hendelser i livet kan hjelpe deg å identifisere verdier som ble etterlevd eller undertrykt.
  3. Del verdiene inn i grupper ut fra fellestrekk. Verdiene Læring, Vekst og Utvikling vil for eksempel være i samme gruppe.
  4. Velg ett ord som beskriver hver gruppe best. Behold de andre verdiene for å gi mer kontekst.
  5. Velg ut 5-10 verdier og ranger dem etter viktighet. Færre vil ikke nyansere deg godt nok. Flere vil spre fokuset og forminske effekten.
  6. Skriv et emosjonelt utsagn for hver verdi, som er lett å huske. Tenk på det som et slagord.
  7. Test verdiene dine. Dagen etter, er de fortsatt deg? Er de dine? Bryter de med din identitet? Gjør endringer hvis du føler for det. Igjen og igjen – for ingen ting er endelig.

Det Scott anbefaler etter denne øvelsen er å evaluere i hvor stor grad du etterlever verdiene dine på en skala fra 1 til 10, hvor 10 betyr at du lever verdien fullt ut. Skriv ned scoren, enten på et ark eller i en Excel-fil og dater den. Identifiser deretter tiltak du kan gjøre for å øke scoren. Ut fra verdiene dine har du da definert mål og tiltak, og du har en plan. Resten er selvledelse.

Hva med deg?

Hva tenker du? Har dette noe for seg, eller er det bortkastet tid? Hører gjerne fra deg i kommentarfeltet, eventuelt på LinkedIn/Twitter, hvor jeg også deler dette. Jeg har begynt på oppdagelsesferden selv, fordi jeg tror at verdibasert selvledelse er den mest fornuftige, sammenlignet med eksempelvis en utelukkende målbasert selvledelsesfilosofi, hvor målet raskt ender opp med å hellige middelet. Da er verdiene dine filteret som hjelper deg å sile ut handlinger som du egentlig ikke står for innerst inne, og det vil nok gjøre deg til en langt mer lykkelig person.